IBM QUANTUM INNOVATION CENTER – Polski węzeł obliczeń kwantowych

Informacje
o Projekcie
Wsparcie podmiotów realizujących zadania publiczne w sferze innowacji cyfrowych na rzecz nauki i społeczeństwa informacyjnego - zapewnianie dostępu do węzła IBM Quantum Innovation Center.
Architektura platformy dostępowej
Polski węzeł obliczeń kwantowych IBM Quantum stanowi interfejs pomiędzy komputerem kwantowym a użytkownikami końcowymi.
W efekcie możliwe jest uruchamianie wielu różnych eksperymentów i zadań obliczeniowych użytkowników na fizycznych zasobach komputera kwantowego.
Platforma i narzędzia pozwalają użytkownikom na zarządzanie i monitorowanie zleconych zadań oraz odczytywanie wyników. Rozwój oprogramowania możliwy jest dzięki bibliotekom programistycznym oraz środowisku testowemu wykorzystującym klasyczne komputery i superkomputery.

Administracja i zarządzanie
obliczeniami kwantowymi

Rdzeniem dynamicznej struktury administracji i zarządzania obliczeniami kwantowymi jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) ICHB PAN, które oddelegowuje stosowne uprawnienia dla polskich instytucji naukowych i ich użytkowników dostępu do komputera kwantowego.

Zadania obliczeniowe
Rdzeniem dynamicznej struktury administracji i zarządzania obliczeniami kwantowymi jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) ICHB PAN, które oddelegowuje stosowne uprawnienia dla polskich instytucji naukowych i ich użytkowników dostępu do komputera kwantowego.
System kolejkowy
Obsługa i szeregowanie zadań do wykonania na komputerze kwantowym opiera się na dynamicznym systemie kolejkowym zapewniającym sprawiedliwy podział zasobów między różne grupy, projekty i ich użytkowników.
Dostęp do najnowszej
e-infrastruktury
W programie Cyber Poland 2025 zaplanowane jest włączenie superkomputerów do strategicznych zasobów Polski, które mają posłużyć jako narzędzia zaawansowanych symulacji inżynierskich i obliczeń dużej ilości danych. Aby spełnić ambitne założenia w sferze innowacji cyfrowych na rzecz nauki i społeczeństwa informacyjnego Polska musi zapewnić dostęp do najnowocześniejszej e-infrastruktury, w której skład wchodzą superkomputery, a docelowo komputery kwantowe. To konieczne, aby umożliwić wszystkim zainteresowanym korzystanie z innowacyjnych narzędzi.
Sieć IBM
Quantum Network

W ramach inicjatywy polskiego węzła obliczeń kwantowych uruchomiony został w PCSS dostęp do sieci komputerów kwantowych IBM.

Sieć IBM Quantum Innovation to wysokiej klasy społeczność globalna, skupiająca firmy z listy Fortune 500, start-upy, instytucje akademickie i laboratoria badawcze, które pracują nad rozwojem obliczeń kwantowych i badają ich praktyczne zastosowania. Członkowie sieci i zespoły IBM Quantum Innovation Center wspólnie badają i analizują, w jaki sposób obliczenia kwantowe mogą pomóc i zmienić nowoczesne IT w wielu branżach i dyscyplinach, m.in. w finansach, energetyce, chemii, materiałoznawstwie, optymalizacji i uczeniu maszynowym. Do sieci IBM Quantum Innovation Center w roku 2022 w ramach polskiego węzła obliczeń kwantowych dołączył Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN i Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN.

Zapraszamy nowe jednostki naukowo-badawcze do kontaktu.

logo_pcss 3
logo_wersja-podstawowa_granat_1
5ee9d656ecaab852c90ab982_LOGO FOOTER@2x
Współpraca
Centra IBM Quantum Network to wysokiej klasy społeczność globalna, skupiająca firmy z listy Fortune 500, start-upy, instytucje akademickie i laboratoria badawcze, które pracują nad rozwojem obliczeń kwantowych i badają ich praktyczne zastosowania. Członkowie sieci i zespoły IBM Quantum wspólnie badają i analizują, w jaki sposób obliczenia kwantowe mogą pomóc i zmienić nowoczesne IT w wielu branżach i dyscyplinach, m.in. w finansach, energetyce, chemii, materiałoznawstwie, optymalizacji i uczeniu maszynowym.