Kontakt

kontakt

tel. 000 111 222
email: office@man.poznan.pl

Adres korespondencyjny

ul. Jana Pawła II 10
61-139 Poznań

Imię i Nazwisko
E-mail
Instytucja Naukowa
ORCID
Opis planowanych prac eksperymentalnych i badawczych w ramach IBM Hub
Referencje (np. DOI) dla wybranych 1-3 publikacji z obszaru technologii kwantowych
Dodatkowe komentarze lub pytania?
Czy będziesz wykorzystywać lub generować zastrzeżone dane (tj. czy mają one własność intelektualną, licencje lub kwestie patentowe)?
Czy w wyniku tej pracy będą dostępne dane do publikacji?
Czy będziesz wykorzystywać lub generować poufne lub zastrzeżone informacje?
Korzystam z usługi eduroam
Rekrutacja
kontakt w sprawie naboru

tel. 000 111 222
email: office@man.poznan.pl

Komputery kwantowe oparte na technologiach fotonicznych wnoszą szereg wysoce pożądanych
cech, takich jak skalowalność, ze względu na równoległy rozwój fotoniki klasycznej – dobrze rozwiniętego sektora przemysłowego, zdolność
do wykonywania obliczeń w temperaturze pokojowej.