Edukacja

Informatyka kwantowa

notebook wprowadzający

Informatyka kwantowa jest nauką na pograniczu informatyki i fizyki kwantowej, która wykorzystuje zjawiska kwantowe takie jak superpozycja i splątanie występujące między cząstkami do efektywnego prowadzenia obliczeń. Do wykonania tego notebooka potrzebne będą wybrane biblioteki.