Edukacja

Kubit

Dane w komputerach kwantowych są reprezentowane przez kubity — elementarne jednostki informacji kwantowej.

Dane w komputerach kwantowych są reprezentowane przez kubity — elementarne jednostki informacji kwantowej.

W przeciwieństwie do klasycznych bitów, każdy kubit może znajdować się w superpozycji stanów bazowych 0 i 1, co oznacza, że dopiero jego pomiar pozwoli na ustalenie konkretnej wartości binarnej. Inną własnością kwantowych układów jest możliwość tworzenia splątania między wieloma kubitami, dzięki czemu możliwe jest wykładnicze zwiększanie przestrzeni obliczeniowej.

Stany bazowe |0〉 i |1〉 można przedstawiać jako dwuwymiarowe wektory w przestrzeni dwuwymiarowej. Zwyczajowo oznacza się je jako:

i są to ortonormalne wektory bazowe przestrzeni Hilberta.

Pojedyńczy kubit |ψ〉 może być złożeniem stanów bazowych |0〉 i |1〉:

gdzie α i β są zespolonymi amplitudami poszczególnych stanów. Obowiązuje je warunek normalizacji: