Edukacja

Bramkowy model przetwarzania

W najpopularniejszym – bramkowym modelu przetwarzania kwantowego, kubity przetwarza się przy pomocy zapisu podobnego do klasycznych elektronicznych bramek logicznych. Stan każdego kubitu inicjalizowany jest najczęściej wartością |0>, a następnie przechodzi przez szereg bramek kwantowych, które oddziałują na jego przez wykonanie określonych operacji. Na koniec wykonany jest pomiar wartości kubitu, który na tym etapie przyjmuje wartość 0 lub1. Operacja pomiaru sprawia jednak, że wszystkie własności kwantowe obwodu zostają utracone.