Fotoniczne komputery kwantowe

Fotoniczny komputer kwantowy
Fotoniczny komputer kwantowy to implementacja próbkowania bozonowego, które opiera się na przepuszczaniu pojedynczych fotonów przez układ optyczny z sparametryzowanymi bramkami.
Przecięcie ścieżek optycznych i zmiana fazy cząstek pozwala na wygenerowanie superpozycji kwantowej i uzyskanie dużych stanów splątanych nawet dla niewielkiej liczby fotonów. Odczyt wyniku polega na próbkowaniu rozkładu prawdopodobieństwa poprzez pomiar liczby fotonów w każdym z detektorów pojedynczych fotonów na wyjściu układu.
Cechy
komputerów
fotonicznych
Komputery kwantowe oparte na technologiach fotonicznych wnoszą szereg wysoce pożądanych cech, takich jak skalowalność, ze względu na równoległy rozwój fotoniki klasycznej - dobrze rozwiniętego sektora przemysłowego, zdolność do wykonywania obliczeń w temperaturze pokojowej,
a także możliwość łączenia w architektury hybrydowe, ze względu na rozwijającą się dziedzinę komunikacji kwantowej opartej na fotonice. W najbliższej przyszłości mogą być stosowane do obliczeń wspomagających optymalizację i uczenie maszynowe.