Kwantowe Wyżarzanie

Kwantowe wyżarzanie
PCSS prowadzi badania nad komputerami kwantowymi opartymi na technologii kwantowego wyżarzania. Ta innowacyjna technologia, która wykorzystuje kwantowe właściwości nadprzewodników, jest dedykowana do rozwiązywania skomplikowanych problemów optymalizacji i uczenia maszynowego, które są trudne dla tradycyjnych komputerów.
Zastosowania
praktyczne

Praktyczne zastosowania takich komputerów obejmują różne dziedziny, od chemii i nauk o materiałach, przez motoryzację i mobilność, po optymalizację łańcucha dostaw i logistykę.

W sektorze finansowym rozwinięto aplikacje kwantowe z zakresu modelowania finansowego, optymalizacji portfela, zarządzania ryzykiem i wykrywania oszustw. W medycynie natomiast zastosowania kwantowe obejmują odkrywanie leków, rozwój kliniczny, obrazowanie medyczne, wczesne wykrywanie chorób i genomikę. Wyżarzanie kwantowe jest jedyną dziedziną obliczeń kwantowych, za pomocą której rozwiązuje się rzeczywiste problemy biznesowe i notuje się zwrot inwestycji w technologię kwantową

Rozwój kompetencji kwantowych
PCSS ma dostęp do zaawansowanych technologii w obszarze kwantowego wyżarzania, a także do specjalistów wspierających rozwój i zastosowanie tej technologii.
Współpraca ta otwiera nowe możliwości w zakresie badań i innowacji, umożliwiając eksplorację praktycznych zastosowań kwantowego wyżarzania w różnych dziedzinach, takich jak optymalizacja, uczenie maszynowe, logistyka, finanse i medycyna.