DOSTĘP DO ZDALNYCH KOMPUTERÓW KWANTOWYCH IBM Q

Wyślij prośbę o skorzystanie ze zdalnego dostępu do komputerów kwantowych IBM Q lub podjęciem współpracy z nami w ramach IBM Quantum Innovation Center

Imię i Nazwisko
Instytucja Naukowa
E-mail
ORCID
Opis planowanych prac eksperymentalnych i badawczych w ramach IBM Hub
Referencje (np. DOI) dla wybranych 1-3 publikacji z obszaru technologii kwantowych
Dodatkowe komentarze lub pytania?
Czy będziesz wykorzystywać lub generować poufne lub zastrzeżone informacje?
Czy w wyniku tej pracy będą dostępne dane do publikacji?
Czy w wyniku tej pracy będą dostępne dane do publikacji?
Korzystam z usługi eduroam