Edukacja

Bardziej złożone obwody i bramki

Możliwe jest tworzenie bardziej złożonych, wielokubitowych bramek, również takich, przyjmująych zewnętrzne parametry. Bardziej wyczerpująca lista bramek znajduje się m.in. na stronie: https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_logic_gate lub jest opisana w podręczniku do nauki biblioteki qiskit: https://qiskit.org/textbook/preface.html, oraz w dokumentacji: https://qiskit.org/documentation/ Część z nich zostanie wykorzystana w kolejnych tutorialach.

Możliwe jest odtworzenie układu z bombą dla większej liczby kubitów. Każdorazowo prawdopodobieństwo przejścia fotonu przez płytkę przepuszczalną jest dane bramką rotacji Rx(πn)Rx(πn). Dodatkowo na pierwszym kubiie została wprowadzona bramka Hadamarda, pełniąca rolę losowego generatora, czy bomba znajduje się w układzie czy nie.

Sprawdź w jaki sposób zachowują się prawdopodobieństwa wykrycia bomby, wraz ze wzrostem liczbą kubitów.