EDUCATION

Obrazek przedstawiający komputer kwantowy
Komputer kwantowy
Komputer kwantowy to urządzenie nowej generacji wykorzystujące zasady mechaniki kwantowej do przetwarzania informacji. Wraz z liniowym wzrostem wielkości komputera kwantowego wykładniczo zwiększa się jego potencjalna moc obliczeniowa.
KUBIT
Dane w komputerach kwantowych są reprezentowane przez kubity — elementarne jednostki informacji kwantowej. W przeciwieństwie do klasycznych bitów, każdy kubit może znajdować się w superpozycji stanów bazowych 0 i 1, co oznacza, że dopiero jego pomiar pozwoli na ustalenie konkretnej wartości binarnej. Inną własnością kwantowych układów jest możliwość tworzenia splątania między wieloma kubitami, dzięki czemu możliwe jest wykładnicze zwiększanie przestrzeni obliczeniowej.
Bramki i obwody kwantowe
Dzięki praktycznemu wykorzystaniu tych zjawisk fizycznych możliwa jest konstrukcja różnych obwodów realizujących ewolucję stanu kwantowego.
Tworzenie obwodów odbywa się poprzez interfejs programistyczny oraz dodatkowe narzędzia dostępu i komunikacji z komputerem kwantowym. Program wykonywany przez komputery kwantowe reprezentowany jest przez obwód składający się z bramek kwantowych.
Quantum gates
Każda bramka symbolizuje pewną operację wykonaną na kubitach. Seria odczytów stanu kubitów po ewolucji stanu kwantowego odzwierciedla rozkład prawdopodobieństwa związanego z rozwiązaniem zadanego problemu wejściowego.
Zastosowanie obliczeń kwantowych
Defuse the bomb
Template is not defined.