O Inicjatywie

Dostęp do najnowszej
e-infrastruktury

W programie Cyber Poland 2025 zaplanowane jest włączenie superkomputerów do strategicznych zasobów Polski, które mają posłużyć jako narzędzia zaawansowanych symulacji inżynierskich i obliczeń dużej ilości danych. Aby spełnić ambitne założenia w sferze innowacji cyfrowych na rzecz nauki i społeczeństwa informacyjnego Polska musi zapewnić dostęp do najnowocześniejszej e-infrastruktury, w której skład wchodzą superkomputery, a docelowo komputery kwantowe. To konieczne, aby umożliwić wszystkim zainteresowanym korzystanie z innowacyjnych narzędzi.

Komputery kwantowe

Komputery kwantowe oparte na kubitach mają potencjał do oferowania ogromnej wydajności obliczeniowej dostępnej dla rozwiązywania zarówno naukowych, jak i praktycznych problemów w skali, która nigdy wcześniej nie była dostępna dla superkomputerów. Zupełnie nowy sposób realizacji symulacji i obliczeń kwantowych będzie umożliwiać w ułamkach sekund przeprowadzenie obliczeń wielkiej wydajności na poziomie przewyższającym moc obliczeniową dostępnych dziś na świecie superkomputerów i daje szanse na rozwiązywanie najbardziej złożonych zadań.

Sieć IBM Quantum Network

W ramach inicjatywy polskiego węzła obliczeń kwantowych uruchomiony został w PCSS dostęp do sieci komputerów kwantowych IBM.

Sieć IBM Quantum Network ma na celu optymalne wykorzystanie potencjału komputerów kwantowych i wykorzystanie ich do rozwiązania realnych problemów.

Organizacje zrzeszone w ramach tej sieci mają dostęp do najbardziej zaawansowanych i nowocześniejszych systemów kwantowych w zasobach chmury firmy IBM. Ekosystem ten jest systematycznie rozwijany przez IBM od wielu lat, a ubiegłoroczna premiera 127-kubitowego komputera IBM Eagle jest kolejnym etapem w drodze do stworzenia ponad 1000-kubitowego systemu. W swoich planach firma IBM w 2022 planuje zaprezentować komputer kwantowy z procesorem klasy Osprey w którym dostępne będzie 433 kubitów, co jest krokiem milowym do uruchomienia rok później system Condor już z 1121 kubitami.

Współpraca

Centra IBM Quantum Network to wysokiej klasy społeczność globalna, skupiająca firmy z listy Fortune 500, start-upy, instytucje akademickie i laboratoria badawcze, które pracują nad rozwojem obliczeń kwantowych i badają ich praktyczne zastosowania. Członkowie sieci i zespoły IBM Quantum wspólnie badają i analizują, w jaki sposób obliczenia kwantowe mogą pomóc i zmienić nowoczesne IT w wielu branżach i dyscyplinach, m.in. w finansach, energetyce, chemii, materiałoznawstwie, optymalizacji i uczeniu maszynowym.